Faruk Duman

Öykü Atölyesi

Faruk Duman Hakkında

Öykü, yazarını en çok zorlayan, buna karşılık kişiye en çok katkısı olan düzyazı türü. Ancak kesin bir kararlılık ve sabır gerektiriyor.

Faruk Duman atölyesi, pratiğe dayalı bir çalışma atölyesidir. Katılımcıların düzenli bir biçimde öykü yazmalarını, yazdıkları öykülerin eksiklerini görmelerini sağlamaya yönelik bir çalışmadır.

Faruk Duman’ın Ankara’da, İstanbul’da gerçekleştirdiği atölyelerde, yazılan öykülerden yola çıkılarak, bir yandan o öykülerin sorunları bir tartışma ortamı içinde belirleniyor, o sorunların giderilmesine yönelik öneriler getiriliyor, bir yandan da, tartışılan öykünün gerektirdiği teorik konular tartışılıyor.

Amaç, katılımcı yazar arkadaşların öyküye daha çok zaman ayırmasını, dil, üslup, kurgu gibi konuların geliştirilmesi için yön göstererek daha çok çaba göstermesini sağlamak. Yazma serüvenine katkı sağlayacak kitap ve yazarlar hakkında bilgi sahibi olmak 

Atloye’nin, konu başlıklarından oluşan bir programı bu sebeple bir süresi de yok. Faruk Duman atölyesi ayda bir, tüm yıl boyunca yapılır. Katılımcılardan devamlılık beklenir. Yeni katılıcılar, atölyeye istedikleri ay kendilerine ait bir öykü ile dahil olabilirler.

Ayrıntılı bilgi ve katılım için: